News

02 Feb: TRENDOVI U REGRUTACIJI I SELEKCIJI KANDIDATA U 2020.

POSLEDNJIH GODINA SVEDOCI SMO SVE VEĆE POTREBE ZA STRUČNIM I MOTIVISANIM KADROM, I NJIHOVE SVE MANJE RASPOLOŽIVOSTI U CELOM REGIONU. REGRUTACIJA I SELEKCIJA KADROVA POSTAJE SVE VEĆI IZAZOV REGIONALNIM I LOKALNIM KOMPANIJAMA, I U NJU SE ULAŽE SVE VIŠE SREDSTAVA I ENERGIJE. TO SA SOBOM POVLAČI BOLJE RAZUMEVANJE OVIH PROCESA I KOD LJUDI IZVAN STRUKE, I DONOSI NOVE TRENDOVE U NAŠE KOMPANIJE. SLEDE NAJZNAČAJNIJI TRENDOVI KOJE OČEKUJEMO U 2020-OJ GODINI. 01 Akcenat na potencijalu kandidata Do pre nekoliko godina većina poslodavaca je tražila iskusne, izgrađene i zrele kandidate na tržištu u koje nije potrebno ulagati mnogo da bi postigli maksimalnu produktivnost. Sa sve većom konkurencijom poslodavaca i sve većom fluktuacijom radne snage u regionu, akcenat je polako prelazio sa traženja razvijenih kandidata na traženje kandidata koji imaju potencijal za razvoj. Takav trend će postati još uočljiviji u 2020. godini. 02 Briga o uklapanju u tim Koliko god čovek bio produktivan…

Liderstvo u 21 veku

03 Jun: Leadership im 21. Jahrhundert

„Leadership im 21. Jahrhundert“ war das Thema der Paneldiskussion in der Organisation des slowenischen Businessclubs am 17. Mai 2019. Die Teilnehmer des Panels waren Zoran Lazukić (Profil group)…