Profil Group · Kralja Petra 45

„Dobar“ i „loš“ kandidat na razgovoru za posao

Već 30 godina Profil Group unapređuje praksu na tržištu rada, trenira menadžere i zaposlene, ali i edukuje i pomaže kandidatima da se bolje pripreme za razgovor za posao. Pogledajte snimak od pre 10 godina na kome g. Lazukić Zoran, jedan od naših direktora, glumi „lošeg“ i „dobrog“ kandidata na jednoj od simulacija razgovora za posao.