Profil Group · Kralja Petra 45
PRO-HUNT-B

Traženje i selekcija

ZORAN LAZUKIĆ
M.Sc./Partner

Headhunting ili direktno traženje je najefikasniji način pronalaženja odgovarajućih kandidata za klijente.
Headhunting je uvek i regrutovanje ali regrutovanje nije uvek headhunting.

Proces
direktnog traženja

 • Sastanak sa klijentom i preciziranje zahteva po kandidatu
 • Preciziranje tržišnih substituta za ciljno traženje
 • Istraživanje, lociranje i identifikacija potencialnih kandidata
 • Intervju sa kandidatima i njihovo motivisanje
 • Predstavljanje kandidata
 • Potpis ugovora između klijenta i predstavljenog kandidata

U čitavom procesu headhuntinga ne dolazi do diskreditacije kandidata a ni klijenta. Svi naši predstavljeni kandidati prođu i psihološko testiranje i taj deo izveštaja popnjava čitavu sliku predstavljenog kandidata. Obično proces predstavljanja 3 do 4 kandidata traje od 3 do 5 nedelja.

PRIJAVA U BAZU

PROFIL GROUP Vam pomaže da budete u prednosti i u toku sa ponudom poslova. Prijavite se u našu bazu popunjavanjem formulara sa linim podacima,
podacima o Vašem obrazovanju i veštinama, kao i željama za zaposlenje.


  Predlažemo vam da proverite našu ponudu slobodnih radnih mesta. Ukoliko želite da se prijavite možete poslati prijavu odgovornom konsultantu.

  Firma Profil Group d.o.o. garantuje bezbednost svih podataka i poštovanje svih zakonskih propisa u skladu sa tim.

  Kao kandidat se slažem, da firma Profil Group d.o.o. čuva moje podatke i obrađuje ih u skladu sa mojih zahtevima na području tržišta rada. Sa tim i potvrđujem da su svi unešeni podaci istiniti.

  Slažem se sa gore napisanim