Profil Group · Kralja Petra 45
pro-work-logo

Zapošljavanje u EU

Jedna od usluga koje nudi naša kompanija je zapošljavanje profila koji se bave proizvodnjom, prodajom, popravkom, održavanjem i drugim fizičkim poslovima.
Čak i u doba digitalizacije i širenja kompjuterskih tehnologija, potražnja za ovim profilima je i dalje na visokom nivou.
Na to ukazuje podatak da sve više inostranih kompanija traži radnike sa područja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Koraci u procesu regrutovanja

  • Definisanje opisa posla i profila radnika sa poslodavcem
  • Istraživanje regionalnog tržišta i pronalaženje kandidata pomoću naše baze, direktnim putem i putem oglasa
  • Intervjuisanje i provera kandidata
  • Predstavljanje najboljih kandidata poslodavcu
  • Zajedno sa izabranim kandidatima učestvujemo u procesu dobijanja radne dozvole, koja je neophodna za rad u EU

Podjednako je važno da i nakon završetka procesa pratimo zadovoljsvo kompanija sa kojima sarađujemo, kao i samih kandidata.