Profil Group · Kralja Petra 45

Istraživanje o koučingu u Srbiji, 2015.

Interesantno je videti odgovore predstavnika kompanija na pitanja postavljena u sklopu istraživanja o koučing praksi koje je obavljeno krajem 2015. godine. To istraživanje je omogućilo prikupljanje podataka o načinu implementacije, uticaju, zadovoljstvu i korišćenju koučinga kao razvojnog alata u organizacijama u Srbiji u to vreme. Tada smo po prvi put bili u prilici da vidimo šta o koučingu misle upravo oni koji su odgovorni za razvoj zaposlenih i to po sledećim pitanjima:

· U kojoj meri se koučing koristi za razvoj zaposlenih i organizacija u celini?

· Na koji način kompanije u Srbiji najčešće razvijaju svoje zaposlene?

· Kako kompanije u Srbiji praktikuju koučing?

· Gde je koučing dao najbolje rezultate?

· Na kojim pozicijama su zaposleni za čiji razvoj kompanije u Srbiji angažuju koučeve?

· Kako kompanije u Srbiji mere efikasnost koučinga?

· Da li bi eksterni koučevi trebalo da poseduju odgovarajući sertifikat?

· Koja su najveća ograničenja većoj upotrebi koučinga kao razvojnog alata?

· Koliko se investiralo u koučing i šta se može očekivati u narednom periodu?