Profil Group · Kralja Petra 45

Tržište radne snage i sektor ljudskih resursa u regionu – Šta se dešava, a šta će se desiti posle korone?

Autor: Bojana Đurić Čumić, PhD Psychology

U vreme velike ekonomske neizvesnosti koja obeležava ovaj početak drugog kvartala 2020. godine, izgleda da nema pitanja u oblasti privrede na koje se može dati siguran odgovor.
Tome u prilog govori i činjenica da su predviđanja ekonomskih kretanja koja nas čekaju do kraja ove i naredne godine više nagađanja, jer se niko od vodećih analitičara još nije usudio da predloži scenario sa verovatnoćom ostvarivosti većom od 50%. Svi koji nastoje da u ovim vremenima naprave planove rada za naredne kvartale, uveliko imaju glavobolje zbog toga i taj trend ne zaobilazi ni sektor ljudskih resursa.
Da bi se obezbedio kontinuitet radnih odnosa, svi kapaciteti su upregnuti u pronalaženje ad hoc rešenja i snalažljivost je kao i svakom kriznom periodu postala must-have osobina neophodna za održavanje. Započeti projekti brzinom svetlosti podeljeni su na one „koji mogu da sačekaju“ i one koji „moraju da se završe pre nego što prava kriza krene“. U našem regionu taj scenario nije nepoznat i dok završavamo svoje svakodnevne obaveze u na brzinu napravljenim kućno-kancelarijskim uslovima, držeći istovremeno jedno oko na najnovijim vestima da nam ne bi promakle aktuelne mere vanrednog stanja, većina nas ima osećaj već viđenog.
Kako navodi Bojana Đurić Čumić, direktor projekata u Profil group, najstarijoj reginalnoj kompaniji koja posluje u oblasti pružanja usluga u ljudskim resurima „trenutno se i projekti dele na one koji se „moraju što pre završiti“ , i na one koji „moraju da sačekaju rasplet situacije“.
Headhunting projekti su traženi kao i uvek, jer vlasnici firmi znaju da rukovodeći i ekspertski kadrovi u periodu koji dolazi moraju biti na visokom nivou zadataka. Primećuje se i blagi trend poslednjih nedelja da kandidati za ovakve pozicije jači akcenat stavljaju na stabilnost posla i kompanije, dok manje značaja pridaju samoj visini nagradnog paketa koji im se nudi ako ispunjava neophodna očekivanja koja su postavili. Takav trend se može očekivati i na dalje, i opet će kompanije koje konitnuirano rade na svom imidžu kao poslodavca biti u velikoj prednosti prilikom odabira kadrova.
Takođe, kako navode iz Profil Group-a, može se očekivati još dve stvari kada su eksperti i rukovodioci u pitanju:
– Ponovo će narasti potražnja za „3 u 1“ kadrovima – odnosno za ljude koji svojim iskustvom, znanjem i dosadašnjim razvojem objedinjuju znanja iz različitih oblasti (na primer, prodajni inženjeri koji ujedno mogu i da pružaju podršku kupcima, i da odgovaraju za implementaciju projekata), jer takvi kadrovi dnose najveću stabilnost kompanijama i produktivnost u kraćem vremenskom roku.
– Ponovo će se razmišljati o racionalizaciji i optimizaciji rada, što za sobom uvek nosi potrebu za pravilnom procenom ljudi i razvojem potencijala kod pojedinaca od kojih će se očekivati daleko više.
– Ljudi će opet pohrliti ka stabilnijim branšama. Svedoci smo da se poslednjih nekoliko godina dosta ljudi otisnulo iz okrilja „bezbednih“ branši (poput robe široke potrošnje, farmaciji, različitih velikih sistema), u branše prema kojima imaju ličnih afinititeta (ugostiteljstvo, turizam, konsultantski poslovi, dizajn na različitim nivoima…). U psihologiji je poznato da kada nastupi neizvesnost, ljudi nekada i nesvesno razvijaju potrebu da se nađu u okruženju koje stvara osećaj sigurnosti, a to je u ovom slučaju okruženje koje posluje i u periodu krize. Tako da, bez obzira na to da li će neka konkretna branša ili kompanija biti finansijski ugrožena, može se javiti potreba kod ljudi da se „na vreme“ smeste u neku još bezbedniju. Ako ne dođe do novih previranja nakon završetka vanrednog stanja, ovakve težnje biće kratkog daha.
Suprotno od potražnje za kvalitetnim visokoobrazovanim kadrovima koja ne jenjava, veći projekti vezani za treninge i razvoj zaposlenih, koji se i inače sprovode sezonski (tokom drugog i četvrtog kvartala u većini branši) sada imaju tendenciju odlaganja za naredni period. Umesto toga, kompanije trenutno više usmeravaju pažnje individualnim razvojnim planovima za ključna lica, koristeći ovo vreme predaha za individualne coachinge i podršku zaposlenima koje ocenjuju kao ključna lica u kompanijama da rade na razvoju veština koje će im sa uspostavljanjem normalnog tržišta nakon krize biti neophodni.
Ove sezone biće i velike neravnoteže u ponudi i potražnji manuelne radne snage u celom regionu, jer kada ljudi koji su se vratili u svoje zemlje iz dijaspore budu tražili posao na domaćem tržištu prolaziće proces prilagođavanja i često neće biti u mogućnosti da rade ono u čemu su se najviše izveštili. Sa stanovišta poslodavca u toj situaciji biće od najvećeg interesa da pravilno proceni motivaciju radnika, jer će se u suprotnom suočavati sa visokom stopom fluktuacije. Kako navodi Bojana Đurić Čumić, u tom procesu neophodno je obezbediti brzu, ali efikasnu procenu motivacije i sposobnosti prilagođavanja radnika na početku njegovog angažovanja i to je jedna od vrsta usluga koju Profil Group nudi u svom portfoliu, za koju postoji visoko interesovanje trenutno, posebno zbog mogućnosti da se takvi procesi obave online – brzo i efikasno preko interneta, bez potrebe da se kandidati kreću više od neophodnog.

Članak je objavljen na portalu e-kapija i dostupan je putem linka:

https://www.ekapija.com/news/2859264/trziste-radne-snage-i-sektor-ljudskih-resursa-u-regionu-sta-se-desava