Profil Group · Kralja Petra 45

49 promena do kojih je doveo coaching

Coaching – da li to stvarno radi?
Umesto da/ne odgovora na ovo zatvoreno pitanje, rekao bih:
Poštovanje svim mojim koučing klijentima za sve pozitivne promene koje su sproveli!
Mnogi zaposleni, menadžeri, seniori i juniori, na početku često postave pitanje: „Kako ću znati da je koučing pravi razvojni alat za mene?“ Logično pitanje. Jasna očekivanja. Umesto marketinški lepo složene priče o tome kada je pravo vreme za koučing, odlučio sam da sa vama podelim 49 manjih ili većih pozitivnih promene koje su koučing klijenti sa kojima sam radio sproveli u delo zahvaljujući sopstvenoj predanosti tokom i nakon koučinga. Oni sada…
1. imaju jasan individualni plan razvoja u pisanoj formi (sa jasnim SMART ciljevima, uz punu posvećenost i spremnost da redovno proveravaju ostvareno)
2. dugoročno razmišljaju i planiraju svoju karijeru
3. jasno izražavaju svoje karijerne aspiracije u razgovoru sa menadžmentom
4. znaju kako da uravnoteže svoje poslovne i privatne obaveze
5. duboko udahnu pre nego što planu
6. imaju sposobnost da prate sopsteveni govor tela, mimiku lica, ton glasa
7. razumeju moć vizualizacije, naročito uoči nekog važnog događaja ( „Sada sam spremna, opuštena, nasmejana …“)
8. uvode i održavaju redovne individualne razgovore sa članovima svog tima
9. češće razgovaraju sa članovima tima uključujući i one koji su tihi
10. u razgovoru sa članovima tima, otvaraju i važne teme kao što su planiranje karijere, zadovoljstvo ostvarivanjem ličnih ciljeva itd.
11. aktivno slušaju ( „Sada, kad slušam, jedina osoba na svetu je ona nasuprot meni“)
12. donese odluke da (konačno) počnu da delegiraju ( „Bilo je lakše nego što sam mislio, ali ja i dalje brinem kako će biti… Sada imam više vremena za efikasne diskusije i unapređenje procesa“)
13. željno istražuju nove izvanredne poslovne mogućnosti i nove procese i modele (u logistici, servisiranju klijenata itd)
14. znaju kako da obogate svoju ulogu menadžera kroz izgrađen „diplomatski“ pristup, nasuprot isključivoj orijentaciji na operativne zadatke
15. ne reaguju ishitreno, kao što su to činili ranije
16. znaju kako da izbegnu zauizimanje arogantnog stava
17. imaju izgrađenu veštinu posmatranja sopstvene uloge i načina komunikacije na sastancima i uopšte tokom komunikacije
18. istražuju nove načine da motivišu članove svog tima
19. spremno ulaze u dublji razgovor sa ljudima kako bi se izgradilo poverenje
20. upravljaju „teškim“ članovima tima na efikasniji i manje stresan način
21. dele svoje mišljenje na asertivan način
22. rade na izgradnji prisnosti u komunikaciji
23. znaju kako imati fer odnos sa direktno podređenim
24. rado daju pohvale kolegama i ostalim (kada su ih zaslužili)
25. traže mišljenje i povratnu informaciju od zaposlenih
26. ohrabruju iznošenje novih ideja (i slušaju bez pretpostavki)
27. daju drugima prostor i vreme tokom razgovora ( „Tišina je takođe u redu“)
28. kada je to primereno, započinju razgovor ćaskanjem, a ne slepim ograničenjem isključivo na poslovne teme
29. unapređuju svoju komunikaciju sa kolegama preuzimajući ponekad ulogu kouča
30. upravljaju konfliktima na način koji vodi ka rešenju
31. daju konstruktivne i relevantne povratne informacije
32. poznaju svoj način komunikacije i svesni su ga u svakoj situaciji
33. fleksibilnije komuniciraju, prilagođavajući svoj stil komunikacije sagovorniku
34. provode više vremena razgovarajući sa ljudima, slušajući ih, procenjujući njihov stil komunikacije i njihove potrebe
35. u ulozi top-menadžera, investiraju u vreme za razgovor sa zaposlenima, razgovaraju o njihovih potrebama i razvoju, pronalazi nove specifične načine da motivišu članove tima
36. u ulozi top-menadžera, istražuju i pronalaze najpodesniju organizacionu strukturu (što nije jednostavno kada se radi o novom inovativnom biznis modelu)
37. u ulozi top-menadžera, istražuju i pronalaze različite mogućnosti kako da zadrže talentovane zaposlene
38. u ulozi top-menadžera, razvijaju jasan plan o tome kako da upravljaju izazovima u vezi digitalizacijom
39. definišu jasne korake koji vode unapređenju komunikacije sa kolegama
40. istražuju potpuno nove mogućnosti i pristupe u rešavanju svakodnevnih poslovnih izazova
41. proveravaju modele u praksi i uče kroz iskustvo
42. mogu da „spuste loptu“ i da zauzmu mekši pristup (kada je to potrebno)
43. mogu biti fokusirani i na posmatranje kako funkcioniše čitav sistem (ljudi, ponašanja, reakcije itd), umesto isključivog fokusa na rezultat
44. asertivno komuniciraju sa nadređenim i višim menadžmentom
45. znaju kako da angažuju druge i obezbede njihovo puno uključivanje
46. ​​prepoznaju i razumeju prioritete drugih
47. imaju povećanu sposobnost da vidi „širu sliku“ – da identifikuje ljude koji treba da budu uključeni, donosioce odluka, one koji utiču na donosioce odluka, definišu idealan ishod, glavne izazove, interese zainteresovanih strana itd.
48. iniciraju neformalna druženja kako bi unapredili timski duh
49. spremno preuzimaju veći rizik (ukoliko to vodi unapređenju prodaje)
* Podaci su preuzeti iz izveštaja o individualnim koučing sesijama organizovanim tokom 2018. i 2019. godine.

Miljan Spasic