02 Feb: TRENDOVI U REGRUTACIJI I SELEKCIJI KANDIDATA U 2020.

POSLEDNJIH GODINA SVEDOCI SMO SVE VEĆE POTREBE ZA STRUČNIM I MOTIVISANIM KADROM, I NJIHOVE SVE MANJE RASPOLOŽIVOSTI U CELOM REGIONU. REGRUTACIJA I SELEKCIJA KADROVA POSTAJE SVE VEĆI IZAZOV REGIONALNIM I LOKALNIM KOMPANIJAMA, I U NJU SE ULAŽE SVE VIŠE SREDSTAVA I ENERGIJE. TO SA SOBOM POVLAČI BOLJE RAZUMEVANJE OVIH PROCESA I KOD LJUDI IZVAN STRUKE, I DONOSI NOVE TRENDOVE U NAŠE KOMPANIJE. SLEDE NAJZNAČAJNIJI TRENDOVI KOJE OČEKUJEMO U 2020-OJ GODINI. 01 Akcenat na potencijalu kandidata Do pre nekoliko godina većina poslodavaca je tražila iskusne, izgrađene i zrele kandidate na tržištu u koje nije potrebno ulagati mnogo da bi postigli maksimalnu produktivnost. Sa sve većom konkurencijom poslodavaca i sve većom fluktuacijom radne snage u regionu, akcenat je polako prelazio sa traženja razvijenih kandidata na traženje kandidata koji imaju potencijal za razvoj. Takav trend će postati još uočljiviji u 2020. godini. 02 Briga o uklapanju u tim Koliko god čovek bio produktivan…

development-assessment-tirana

14 Nov: Profil Group

Development potential assessment is a great way to establish relevant individual development plan for employees you trust.