Profil Group · Kralja Petra 45

Liderstvo u 21. veku

„Liderstvo u 21. veku“ bila je tema panel diskusije u organizaciji Slovenačkog poslovnog kluba, 17. maja 2019. Učesnici panela bili su Zoran Lazukić (Profil group), Uroš Bider (Petrol Srbija) i Darko Babić (DHL). Pored vrednih iskustava koje su panelisti razmenili sa učesnicima skupa, g. Lazukić je posebno istakao da je liderstvo podjednako važno i u velikim i u malim kompanijama, potvrđujući njegov značaj na svim organizacionim nivoima.

Istako je da, u uslovima permanentnih promena, liderstvo posebno dobija na značaju, te da kompanije kojima se pružaju usluge traženja, selekcije i razvoja menadžera posebno obraćaju pažnju na ovu komeptenciju.

 

Leave a comment